czytaj e-DGP

Dyskonto


Dyskonto – kwota o jaką należy pomniejszyć wartość przyszłą kapitału (FV), aby otrzymać wartość bieżącą (PV). Dyskonto reprezentuje zmianę wartości pieniądza w czasie.

D = FVPV

Zobacz też: