statystyki

Inne

Składka ubezpieczeniowa

wróć do działu: Inne »

Składka ubezpieczeniowa (ang. Insurance Premium) – jest to opłata przekazywana przez ubezpieczonego na rzecz ubezpieczyciela na mocy warunków polisy. Opłata ta wnoszona jest w zamian za ochronę przed ewentualną stratą poniesioną w przyszłości przez ubezpieczonego.

Składka ubezpieczeniowa jest przychodem towarzystwa ubezpieczeniowego. Służy ona pokryciu wypłat odszkodowań, opłat ponoszonych na rzecz reasekuratora dla zmniejszenia ryzyka działalności oraz kosztów operacyjnych.

Prawo na co dzień

Prawo dla specjalisty