statystyki

Inne

Kodeks Spółek Handlowych

wróć do działu: Inne »

Kodeks Spółek Handlowych (ang. commercial companies code) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, KSH) – akt prawny regulujący tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, czyli: spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Prawo na co dzień

Prawo dla specjalisty

Reklama