statystyki

Inne

PMI

wróć do działu: Inne »

PMI indeks (ang. Purchasing Managers Index) - jest to wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym w danym kraju.

Powstaje on na bazie anonimowych ankiet wysyłanych do menadżerów z całego kraju, którzy odpowiadają na pytania dotyczące swojej branży. Oceniają oni jak zmieniła się sytuacja w branży w relacji do poprzedniego miesiąca pod kątem nowych zamówień, poziomu produkcji, dostaw zapasów oraz zatrudnienia. Do wyboru maja trzy stopnie oceny sytuacji jako: lepszą, gorszą lub taką samą.

Indeks PMI obliczany jest jako średnia ważona z utworzonych na podstawie otrzymanych odpowiedzi subindeksów, które są korygowane o czynniki sezonowe. Odzwierciedla procentową liczbę wskazań osób, które w ankiecie określiły sytuację w branży jako lepszą lub gorszą. W uproszczeniu można powiedzieć, że gdy PMI jest na poziomie 50 pkt. oznacza to, że liczba respondentów po stronie „lepiej” i „gorzej” była taka sama.

Interpretacja PMI - Indeks PMI jest wskaźnikiem wyprzedzającym koniunktury. Co prawda sektor produkcyjny ma tylko częściowy udział w PKB, jednak procesy w nim zachodzące (ożywienie i załamanie) ściśle związane są z cyklem koniunktury. Dlatego wskazania PMI nie dotyczą tylko sektora produkcyjnego, ale również całej gospodarki.

Wartość indeksu PMI na poziomie 50 pkt jest punktem neutralnym. Wskazanie powyżej tej wartości świadczy o dobrej koniunkturze w gospodarce, natomiast jeżeli indeks PMI jest poniżej 50 pkt oznacza to, że zmiany w gospodarce są negatywne. Wskazanie poniżej 40 pkt. oznacza kryzys.

Odpowiednikiem indeksu PMI na rynku amerykańskim jest indeks ISM (ang. Institute for Supply Management)

Prawo na co dzień

Prawo dla specjalisty

Reklama