statystyki

Inne

Uczestnik funduszu

wróć do działu: Inne »

Uczestnik funduszu - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, czyli tytuł prawny do udziału w aktywach funduszu.

Zobacz też:

Prawo na co dzień

Prawo dla specjalisty

Reklama