statystyki

Giełda

Split akcji

wróć do działu: Giełda »

Split akcji – inaczej, podział akcji. Operacja ta polega na obniżeniu wartości nominalnej każdej akcji przy jednoczesnym zachowani dotychczasowego kapitału akcyjnego. W efekcie splitu zmienia się liczba akcji, przy jednoczesnym zachowaniu ich łącznej wartości i proporcji udziałów akcjonariuszy.

Jednym z powodów przeprowadzenia przez spółki splitu jest zwiększenie dostępności akcji dla drobnych inwestorów, dzięki czemu zwiększa się płynność danego papieru.

Przykład: Inwestor przed splitem posiada w portfelu 100 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Łączna wartość akcji wynosi 1000 zł. Po przeprowadzeniu splitu w stosunku 1:5 w portfelu akcjonariusza znajduje się 500 akcji po 2 zł każda. Łączna wartość portfela nadal wynosi 1000 zł.

Prawo na co dzień

Prawo dla specjalisty

Reklama