statystyki

Giełda

Akcje uprzywilejowane

wróć do działu: Giełda »

Akcje uprzywilejowane (Preference Shares) – posiadacze akcji uprzywilejowanych mają szczególne uprawnienia. Akcje uprzywilejowane powinny być imienne. Wyjątkiem od tej reguły są akcje nieme. Uprzywilejowanie może dotyczyć praw takich jak: prawo głosu, prawo do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. W przypadku spółki publicznej uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie dotyczy.

Zobacz też:

Prawo na co dzień

Prawo dla specjalisty

Reklama