statystyki

Bankowość

Depozytariusz

wróć do działu: Bankowość »

Depozytariusz – terminem tym określa się osobę fizyczną lub prawną, która przyjmuje depozyt. Depozytem może być w formie rzeczowej lub pieniężnej. W przypadku lokat terminowych depozytariuszem jest bank.

Zobacz też:

Prawo na co dzień

Prawo dla specjalisty

Reklama